Bücher & mehr

İşaretler Ve Tembihler

  Print
Titel:      İşaretler Ve Tembihler
Kategorie:      Ibn Sina (Avicenna)
BuchID:      414
Autor:      İbn Sina, MUHİTTİN MACİT
ISBN-10(13):      979-9756329046
Verlag:      Litera Yayıncılık
Publikationsdatum:      2005
Seitenanzahl:      440
Sprache:      Nicht spezifiziert
Bewertung:      0 
Bild:      cover           Button Buy now [SHOP - weitere Informationen…]
Beschreibung:     

Ausgabe: Türkisch

İbn Sina felsefesinin özeti olan el-İşarat ve't-Tenbihat, bir açıdan onun felsefesine giriş olarak nitelenebilecek bir eserdir. İbn Sina, Müslümanların çeviriler vasıtasıyla karşılaştığı felsefi mirası bir kitap-külliyat başlığı altında telif ve tasnif eden ilk filozoftur. Bu sebepledir ki felsefi birikim İslam toplumunda eğitim ve öğretim yapılabilir bir niteliğe İbn Sina7nin eseleriyle kavuşmuş ve el-İşarat kitabı da geniş felsefi koleksiyonun temel disiplinlerini içeren üst düzey bir özetleme tarzında kaleme alınmıştır.

Bu bağlamda İbn Sina eş-Şifa'yı mantık, doğa bilimleri, matematik ve metafizik gibi dört bölümde yazmışken el-İşarat bunlardan yalnızca mantık doğa bilimleri ve metafiziği içermektedir. Eserin üst düzey bir özet oluşu, bir anlamda İbn Sina külliyatına giriş niteliğini ortaya koymakta diğer yandan da ancak eş-Şifa'nın yardımıyla anlaşılabilecek bir metin olma durumunu gerekli kılmaktadır. Üzerinde yüzyıllar boyunca farklı düşünürlerin şerhler yazmış olduğu bu eser, felsefe ve düşünce geleneğinde en belirleyici başat eserlerden birisidir.

Please past text to modal

Sprache

Stöbern in Artikel

Schlagwörter suchen: 
Autors: 
Titel: 
ISBN: 
Book ID: 
Beschreibung: 
Verlag: 
Preis:
Preis von
bis
Kategorie: